W związku z nową ustawą o Komornikach Sądowych, zmieniła się możliwość wyboru przez wierzycieli Komorników Sądowych. Dawny i lubiany/nienawidzony* art....