W związku z nową ustawą o Komornikach Sądowych, zmieniła się możliwość wyboru przez wierzycieli Komorników Sądowych. Dawny i lubiany/nienawidzony* art. 8 zastąpił art. 10, który ograniczył możliwość wyboru Komornika do Apelacji. Większość wierzycieli nie otrzymała informacji jak znaleźć właściwego komornika na podstawie kodu pocztowego dłużnika. Poniżej zamieszczamy pliki w których zamieszczony jest podział na Sądy Rejonowe, Okręgowe, Apelacyjne w zależności od kodu pocztowego dłużnika.

*niepotrzebne skreślić