Art. 8

1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej.