W związku z brakiem szablonu skargi poniżej instrukcja jak dodać szablon skargi do programu komorniczego

KomornikSQL

Aby dodać do zawiadomienia o wszczęciu egzekucji szablon skargi należy pobrać plik formularza skargi. ( Proszę kliknąć prawym klawiszem myszy w link i wybrać Zapisz element docelowy jako )

Następnie w KomornikuSQL wchodzimy Szablony pism/Wzorce/Importuj. Wskazujemy pobrany plik formularza i zatwierdzamy zapytanie czy chcemy zaimportować szablon skargi.

W systemie pojawi się nowy szablon o nazwie ##SKARGA.

Wchodzimy w opcję Szablony pism/Wzorce/Otwórz. W oknie na dole wybieramy punkt Specjalnie a w liście na górze wybieramy Elementarne.

Podświetlamy opcję Inne i z prawej strony wybieramy klawisz Nowy, zatwierdzamy informację o braku wzorca i nadajemy nazwę szablonu: SKARGA. Następnie mając wybrany wzorzec SKARGA z prawej strony nacikamy klawisz Wzorzec i w oknie Numer wzorca wpisujemy ##SKARGA i wybieramy Zamknij. Zatwierdzamy klawiszem OK.

Aby dodać nowy wzorzec w trybie edycji szablonu wybieramy Wstawianie makro/(F) Wzór a następnie wybieramy szablon ##SKARGA.

Kancelaria Komornika

W aplikacji Kancelaria Komornika pobieramy szablon skargi ( Proszę kliknąć prawym klawiszem myszy w link i wybrać Zapisz element docelowy jako ) i wgrywamy go do katalogu INNE.

Następnie aby użyć tego szablonu w dowolnym piśmie wpisujemy makro:

#plik_SZABLON.ekk#