W związku z pojawieniem się nowej ustawy o komornikach sądowych (UKK) poniżej instrukcja jak skonfigurować programy komornicze.

  1. Wejdź Konfiguracja/Dane urzędów/Kancelaria Komornicza. W polu Kancelaria Komornicza ustaw numer kancelarii w rewirze (rysunek poniżej)

Następnie przejdź do Konfiguracja/Wydruki/Projekty Kopert i Zwrotek i ustaw Domyślny dla wszystkich wydruków. Spowoduje to zmiany rozmieszczenia elementów na kopertach i zwrotkach.

2. Dodano nową konfigurację opłaty stosunkowej: Konfiguracja/Opłaty, odsetki, średnie/Algorytmy opłaty stosunkowej/UKK. Jedyną opcją którą można skonfigurować jest informacja czy koszty poprzedniej egzekucji należy brać do obliczania opłaty stosunkowej (zawsze uwzględniaj/nigdy nie uwzględniaj). Jeśli wybierzemy opcję w zgodnie z ustawieniami w sprawie to opłata stosunkowa będzie naliczana jeśli podczas dodawania kwoty wybierzemy opcję Kwota jest podstawą przy naliczniu opłaty.

3. W Konfiguracji/Opłaty, odsetki, średni/Podatek VAT program dodaje nową konfigurację VAT od 01.01.2019. Jeśli zostawimy zaznaczoną opcję Komornik jes podatnikiem VAT to w sprawach przed 01.01.2019 będzie pobierany VAT i wystawiane faktury. W sprawach założonych po 01.01.2019 VAT nie będzie naliczany.

4. W Konfiguracja/Słowniki/Grupy Pism należy zweryfikować czy w grupie Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji mamy wprowadzone wszystkie pisma typu zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Jest to bardzo istotne ponieważ jeśli kancelaria będzie rejestrowała zwrotkę takiego pisma to informację o podjęciu korespondencji przez dłużnika będzie podstawą do obliczenia opłaty stosunkowej 3%/10%. W przypadku nieodebrania pisma przez dłużnika lub konieczności zmiany tej daty należy ręcznie uzupełnić tą datę (najłatwiej zrobić to poprzez ikonę Sprawa w toku).

Sprawy w toku

5. Wprowadzono nową zakładkę w Dłużniku/Wierzyciulu o nazwie zwolnienia od kosztów komorniczych. Należy pamiętać że jest to zakładka informacyjna i nie będzie uwzględniania podczas księgowania.

6. W Księdze pieniężnej pojawiły się nowe rejestry opłat egzekucyjnych i prowizji. Zalecamy sprawdzenie którzy pracownicy mają dostęp do modułu księgowego i ograniczenie praw dostępu do tych rejestrów (Konfiguracja/Słowniki/Użytkownicy) a następnie dla każdego użytkownika należy wybrać opcję Uprawnienia/Księgowanie i dla opcji Rejestr kosztów egz i Rejestr prowizji ustawić BRAK.

7. W programie dodano nowe oprogramowanie do wgrywania filmów do programu. Szerszy opis tych programów (CPU/EAE) znajdzie się w oddzielnym wpisie