Wirtualna centrala telefoniczna


Oprogramowanie antywirusowe GravityZone Bitdefender
Business Security

GravityZone Business Security zapewnia ochronę przed wszystkimi rodzajami złośliwego oprogramowania, a także zagrożeniami takimi jak phishing, ransomware, exploity i zero-day.

Ochrona stacji roboczych i serwerów plików (Windows, Linux, Mac),
Ochrona danych – pomaga zapobiegać utracie poufnych danych, poprzez ustawienie filtrów, które będą blokować przesyłanie poufnych informacji,
antimalware, antispyware, szczepionka antyransomware,
dwukierunkowy firewall – w pełni funkcjonalna dwukierunkowa zapora z funkcją wykrywania włamań IDS (system monitorujący sieć i komputery pod kątem złośliwej aktywności lub naruszeń zasad),
skanowanie usb, filtr stron, kontrola urządzeń, kontrola aplikacji i kontrola użytkownika – ogranicza lub blokuje dostęp pracowników do aplikacji, stron internetowych lub ogranicza możliwość korzystania z pamięci przenośnej,
Analiza ryzyka punktu końcowego – w prosty i czytelny sposób umożliwia korzystanie
z funkcji skanowania i łatania luk systemowych aby chroniony komputer zawsze
był bezpieczny.
konsola zarządzająca do wyboru: lokalna lub webowa

Cena licencji max 103 PLN brutto/ 1 użytkownik/rok*

Bitdefender zdobył najlepsze wyniki w kategoriach „Najlepsza Wydajność” i „Najlepsza Ochrona” we wszystkich sześciu testach przeprowadzonych przez prestiżowy AV-TEST w 2017 roku.

 

Vision Consulting zajmuje się procesem zamówienia u dostawcy oprogramowania antywirusowego oraz pilnuje terminów kończących się licencji

* Minimalne zamówienie to 5 licencji