KURDE, co to jest to PURDE?

Pierwszego lipca 2024 roku Komornicy Sądowi otrzymają nową możliwość wysyłki korespondencji elektronicznie. W dobie cyfryzacji tradycyjne listy polecone odchodzą do lamusa, a na ich miejsce wkraczają e-Doręczenia. Polska po blisko dziesięciu latach skorzystała z możliwości, jakie daje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego…

Jak zabezpieczyć dane w wysyłanych mailach?

Pewnie nie raz spotkałeś się z sytuacją, gdy napisałeś maila, dodałeś wszystkie załączniki, zaadresowałeś go, nacisnąłeś klawisz Wyślij i w tym momencie zorientowałeś się, że adresat jest błędny i mail został wysłany do niewłaściwej osoby 🙂 Jeśli sytuacja jest dla…

Szablon skargi

W związku z brakiem szablonu skargi poniżej instrukcja jak dodać szablon skargi do programu komorniczego. KomornikSQL W KomornikuSQL wchodzimy Szablony pism Wskazujemy pobrany plik formularza i zatwierdzamy zapytanie czy chcemy zaimportować szablon skargi. W systemie pojawi się nowy szablon o…

Właściwości terytorialne

W związku z nową ustawą o Komornikach Sądowych zmieniła się możliwość wyboru przez wierzycieli Komorników Sądowych. Dawny i lubiany/nienawidzony* art. 8 zastąpił art. 10, który ograniczył możliwość wyboru Komornika do Apelacji. Większość wierzycieli nie otrzymała informacji jak znaleźć właściwego komornika…

Konfiguracja KomornikSQL 2019

W związku z pojawieniem się nowej ustawy o komornikach sądowych (UKK) poniżej instrukcja jak skonfigurować programy komornicze. Wejdź Konfiguracja/Dane urzędów/Kancelaria Komornicza. W polu Kancelaria Komornicza ustaw numer kancelarii w rewirze. Następnie przejdź do Konfiguracja/Wydruki/Projekty Kopert i Zwrotek i ustaw Domyślny…