Eksporter Czynności

Efektywne, zintegrowane z systemem informatycznym: Komornik SQL i Kancelaria Komornika oprogramowanie, umożliwiające eksport pism i skanów z programu komorniczego.

 • Sprawnie eksportuje pisma oraz skany z systemu Komornik SQL i Kancelaria Komornika,
 • Daje możliwość nadania dowolnych nazw eksportowanych czynności – według wskazań wierzyciela,
 • Łączy eksportowane pisma według typu (np. Zawiadomienia o wszczęciu generują jeden PDF, Postanowienie o kosztach kolejny PDF itp.)
 • Łączy  dokumenty po sprawach (Wszystkie pisma z danej sprawy zapisują się do jednego PDF),
 • Zapisuje profile eksportu (szybki dostęp do parametrów dla danego wierzyciela),
 • Filtruje po nazwach czynności, typach czynności (pismo, skan), pełnomocnikach, wierzycielach, zakresie dat czynności, typie i zakresie KM.  

Korzyści:

 • Automatyzacja czasochłonnych czynności, ułatwiająca i skracająca pracę, a tym samym generująca mniejsze koszty utrzymania kancelarii,
 • Oszczędności związane z wydrukiem
 • Drukowanie akt na koniec sprawy,
 • Dopasowanie do potrzeb wierzyciela bez konieczności zapamiętywania preferencji,
 • Łatwa i intuicyjna obsługa,
 • Szybka instalacja programu na stanowisku komputerowym,
 • Gwarantowana coroczna aktualizacja programu do najnowszej wersji. 

W przypadku zainteresowania bezpłatnym testowaniem aplikacji, prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży:
telefonicznie: 516 720 747, mailowo: [email protected]