AsystentEPUAP

Kompleksowe, integrowane z systemem informatycznym: Komornik SQL
i Kancelaria Komornika oprogramowanie, wspomagające sprawną wysyłkę i odbiór
korespondencji do (i z) Urzędów (oraz jednostek samorządowych), poprzez
platformę EPUAP. Oprogramowanie posiada również moduł podpisywania plików UPP i UPD.

Wykorzystuje bazę ponad 5000 Urzędów i jednostek
samorządowych z całej Polski (m.in. US, ZUS, KRUS, UM, MOPS),
Rozpoznaje adresata pism z bazy danych programu Komornik SQL i Kancelaria Komornika,
Grupuje pisma według adresata, scala je do pliku i wysyła jedną paczką,
Daje możliwość korzystania z wielu skrzynek nadawczych definiowanych przez Użytkownika na platformie EPUAP,
Pozwala zdefiniować własną treść wiadomości wysyłanej do Urzędu,
Aktualizuje informację o „zwrotce” pisma wysłanego do Urzędu (data wysłania, status wysyłki),
Umożliwia wysyłanie pism z podpisem elektronicznym (PADES, XADES) i bez podpisu,
Archiwizuje wysłane i odebrane pisma.

 

Korzyści:

  • Automatyzacja czasochłonnych czynności, ułatwiająca i skracająca pracę, a tym samym generująca mniejsze koszty utrzymania kancelarii – oszczędność czasu wysyłki i odbioru pism do i z Urzędów na poziomie ok. 80%,
  • Precyzyjna i dokładna informacja dotycząca statusu wysyłki,
  • Bezpieczeństwo przechowywania danych,
  • Automatyczna analiza treści pliku i dołączenie do odpowiedniej sprawy,
  • Łatwa i intuicyjna obsługa,
  • Szybka instalacja programu na stanowisku komputerowym,
  • Gwarantowana coroczna aktualizacja programu do najnowszej wersji

 

W przypadku zainteresowania bezpłatnym testowaniem aplikacji, prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży:
telefonicznie: 516 720 747, mailowo: [email protected]