Kompleksowe, zintegrowane z systemem informatycznym: Komornik SQL i Kancelaria Komornika oprogramowanie, wspomagające sprawny odbiór korespondencji z ZUS i dołączanie dokumentów do historii sprawy.

– Efektywnie wspiera pracę kancelarii w zakresie odbioru korespondencji z ZUS,

– Automatyczne rozpakowuje pliki odpowiedzi z ZUS,

– Klasyfikuje informacje zawarte w odpowiedziach z ZUS na: Praca, Zgon, Emerytura itp.,

–Segreguje odpowiedzi zgodnie z zawartymi informacjami (zgon, brak majątku, itp.),

– Dopisuje informacje o znalezionych rachunkach bankowych do majątku dłużnika,

– Automatycznie przypina odpowiedzi z ZUS do historii   sprawy programu komorniczego,

– Wykrywa i dopisuje do danych dłużnika numery telefonów uzyskanych z odpowiedzi ZUS,

– Przygotowuje rachunki ZUS do księgowania,

– Podpina rachunki do spraw,

– Dopisuje dane o trzeciodłużnikach do majątku dłużnika.

 

Dodatkowo:
współpracując z modułem KSIĘGOWACZ:

– Rozksięgowuje zaliczki na ZUS,

– Przygotowuje przelewy.

 

Korzyści:

–Kompleksowa obsługa pism przychodzących z ZUS,

– Automatyzacja czasochłonnych czynności, ułatwiająca i skracająca pracę, a tym samym generująca mniejsze koszty utrzymania kancelarii

– Łatwa i intuicyjna obsługa,

– Zawsze aktualne dane,

– Realne i praktyczne wsparcie serwisowe,

– Instalacja programu na jednym stanowisku komputerowym,

– Gwarantowana coroczna aktualizacja programu do najnowszej wersji.

 

W przypadku zainteresowania bezpłatnym testowaniem aplikacji, prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży:
telefonicznie: 516 720 747, mailowo: 
[email protected]