Eksporter Czynności

Eksporter Czynności

Efektywne, zintegrowane z systemem informatycznym: Komornik SQL i Kancelaria Komornika oprogramowanie, umożliwiające eksport pism i skanów z programu komorniczego.

– Sprawnie eksportuje pisma oraz skany z systemu Komornik SQL i Kancelaria Komornika,

– Daje możliwość nadania dowolnych nazw eksportowanych czynności – według wskazań wierzyciela,

– Łączy eksportowane pisma według typu (np. Zawiadomienia o wszczęciu generują jeden PDF, Postanowienie o kosztach kolejny PDF itp.)

– Łączy  dokumenty po sprawach (Wszystkie pisma z danej sprawy zapisują się do jednego PDF),

– Zapisuje profile eksportu (szybki dostęp do parametrów dla danego wierzyciela),

– Filtruje po nazwach czynności, typach czynności (pismo, skan), pełnomocnikach, wierzycielach, zakresie dat czynności, typie i zakresie KM.  

 

Korzyści:

– Automatyzacja czasochłonnych czynności, ułatwiająca i skracająca pracę, a tym samym generująca mniejsze koszty utrzymania kancelarii,

– Oszczędności związane z wydrukiem

– drukowanie akt na koniec sprawy,

– Dopasowanie do potrzeb wierzyciela bez konieczności zapamiętywania preferencji,

– Łatwa i intuicyjna obsługa,

– Szybka instalacja programu na stanowisku komputerowym,

– Gwarantowana coroczna aktualizacja programu do najnowszej wersji.  

 

W przypadku zainteresowania bezpłatnym testowaniem aplikacji, prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży: telefonicznie: 516 720 747, mailowo: [email protected]