Masowy import odpowiedzi z portalu Ksiąg Wieczystych