Automatyzacja i nanoszenie masowych zmian w sprawach