Odbiór pism z ZUS i dołączanie ich do historii sprawy